Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, PALLAPUPAS PALLASSOS D’HOSPITAL informa de que és titular del websiteWWW.PALLAPUPAS.ORG. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, PALLAPUPAS PALLASSOS D’HOSPITAL informa de les següents dades:

El titular d’aquesta pàgina web és PALLAPUPAS PALLASSOS D’HOSPITAL, amb CIF G62123484 i domicili social al SANT GERMA 5 2 2, 08004 BARCELONA inscrita en el Registre d’ Associacions de la Direcció General de Dret i

Entitats Jurídiquesn del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el nº, 23.222, a 22 de març del 2000 .L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@pallapupas.org.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per les websites de PALLAPUPAS PALLASSOS D’HOSPITAL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines de PALLAPUPAS PALLASSOS D’HOSPITAL, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web de PALLAPUPAS PALLASSOS D’HOSPITAL proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de les websites. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

PALLAPUPAS PALLASSOS D’HOSPITAL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en les seves websites i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

PALLAPUPAS PALLASSOS D’HOSPITAL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de les seves websites, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, PALLAPUPAS PALLASSOS D’HOSPITAL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

PALLAPUPAS PALLASSOS D’HOSPITAL es reserva el dret a realitzar les modicacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut de les seves websites. Tant en el que fa referència als continguts de les websites, com en les condicions d’ús de les mateixes o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modicacions podran realitzar-se, a través de les seves websites, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modicades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

PALLAPUPAS es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, PALLAPUPAS informa que les cookies s’associen l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari.

L’usuari te la possibilitat de congurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a les websites de PALLAPUPAS  no serè preceptiva la instal·lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, PALLAPUPAS informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un txer automatitzat sota la responsabilitat d’PALLAPUPAS, amb la nalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, PALLAPUPAS informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: SANT GERMA 5 2 2, 08004 BARCELONA.

Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modicades, que vostè es compromet a noticar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a de poder delitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual e industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a PALLAPUPAS PALLASSOS D’HOSPITAL Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest campo, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits por Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés d’PALLAPUPAS.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

PALLAPUPAS PALLASSOS D’HOSPITAL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i PALLAPUPAS es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i PALLAPUPAS, els jutjats o tribunals propis de la localitat de BARCELONA.