Què fem

Formació – El benefici de tots és el nostre benefici

Universitària

Assignatura optativa “Noves Eines per a la intervenció en el món Hospitalari” (Universitat de Barcelona)

Des de Pallapupas creiem que la salut no només s’humanitza amb la incorporació de la figura dels pallassos als hospitals, sinó també amb la capacitació del personal sanitari, perquè siguin ells els transformadors d’aquesta nova relació amb el pacient i els seus familiars.

La Universitat de Barcelona (UB) i Pallapupas van començar conjuntament el projecte de formació com assignatura de lliure elecció. Davant de la demanda creixent dels alumnes i de la evolució de la pròpia assignatura a l’any 2012 passem a ser assignatura optativa per als futurs professionals de la Facultat de Medicina que s’imparteix al campus de Bellvitge

Postgrau d’Infermeria pediàtrica (Universitat Ramon Llull)

La importància de la humanització de la salut és un valor universal i, per tant, també té cabuda a l’entorn universitari privat. És per això, que dins del mòdul “L’entorn humà i terapèutic en l’atenció d’infermeria” donem formació als futurs professionals en destreses per a la gestió d’emocions a l’hora de treballar en entorns hospitalaris.

Cicles formatius

Cicles formatius: Formació professional de Sanitat i Serveis Socioculturals i a la Comunitat

La humanització dels nous professionals sanitaris implica no només als futurs metges sinó també a tots els perfils del àmbit sanitari, amb independència del seu grau formatiu. És per això que treballem impartint formació en cicles com els d’auxiliar de infermeria, però estem oberts a atendre les sol·licituds que ens demanin per a qualsevol cicle sanitari.