Què fem

Pallassos d’Hospital

Teatre social

«El pallasso és l’encarnació de l’esperança davant la desesperança i de la possibilitat enfront de l’impossible»

Henderson

Projecte Infància

Quiròfan: que els infants entrin a la sala d’operacions sense plors

Les intervencions quirúrgiques constitueixen una font d’estrès psicològic, ja que obliguen als pacients i les seves famílies a enfrontar-se a situacions desconegudes i que, a més, impliquen determinats riscos. Pallapupas treballa amb el personal sanitari per mitigar aquest estrès i fer del quiròfan un espai més amigable.

Acompanyem l’infant durant tot el procés, des que arriba al quiròfan fins que marxa, amb dos objectius específics

  • que la separació dels pares es realitzi sense plors i sense angoixa.
  • que la inducció anestèsica es faci de manera tranquil·la, sense haver de fer servir la força.

Hospital de dia d’oncohematologia: l'humor és un gran parèntesi quan estem afrontant dolor

El procés d’adaptació al càncer infantil és una evolució continua en el qual l’infant i la seva família aprenen a afrontar emocionalment la nova situació. Han de superar molts reptes.

Pallapupas contribueix, juntament amb l’equip multidisciplinar, a normalitzar la vivència i a viure aquesta etapa amb esperança i positivitat. Ajudem a reduir l’angoixa i el patiment abans i durant l’administració dels tractaments al hospital de dia. Facilitem una relació terapèutica entre pacient, família i equip sanitari de major confiança i proximitat en moments de tanta duresa i complexitat, i que permet que l’infant torni a l’hospital amb ganes per la presència dels Pallapupas.

Planta Pediàtrica: que es faci possible l’ingrés sense patiment

Són moltes les dades de què es disposa des de l’àmbit sanitari on s’observa clarament com l’actitud del personal sanitari envers el pacient, de respecte i dignitat, i la percepció sobre el tracte humà que reben són factors clau de la satisfacció envers els serveis sanitaris.

De la mateixa manera s’ha assumit que, en l’atenció sanitària, la relació terapèutica amb els pacients ha de conjugar la humanització i la tecnificació.

Projecte Gent Gran: El riure com a símbol de vida

Centres Sociosanitaris

Pallapupas actua dins de les habitacions així com en els espais d’ús compartit, interns i externs, proporcionant moments de distensió emocional i de riure a la gent gran durant el temps d’ingrés hospitalari. Amb el mètode Pallapupas es facilita l’expressió de les emocions i relats de vida que puguin ser d’especial interès per al personal mèdic. També, ajudem a reduir la por i l’ansietat en els moments de dolor d’alta intensitat (físic i psicològic).

Centres Residencials

Pallapupas treballa en centres residencials tant per a persones autònomes com per a persones amb diferents graus de dependència Treballem per i amb les emocions de la gent gran, i així els donem veu per tal que puguin manifestar i expressar pensaments i estats emocionals positius.