Què pot fer la teva empresa

Reconeixement social i suport de la comunitat mèdica

Reconeixement social i suport de la comunitat mèdica

Per què col·laborar amb nosaltres

La RSC (Responsabilitat Social Corporativa) i Pallapupas

Pallapupas ofereix a través del seu programa per a empreses, fundacions i institucions privades un marc per portar a terme l’acció social de la teva empresa vinculada a una ONG amb un gran reconeixement social i que compta amb el suport de la comunitat mèdica i sanitària.

Sabem que avui més que mai les accions de Responsabilitat Social de les empreses deuen estar integrades en la seva estratègia empresarial i deuen generar valor per a la societat però també pels objectius empresarials.

Des de Pallapupas hem definit vàries opcions de col•laboració que ens ajudaran a augmentar el nostre impacte i a vosaltres a consolidar una aliança amb retorn en vàries àrees de la vostra empresa.

Principals contraprestacions i beneficis de la col·laboració

  • Increment de la satisfacció i de la cohesió interna de tot l’equip de treball.
  • Oportunitat de negoci en oferir un valor afegit i diferencial.
  • Beneficis Fiscals.
  • Cada una de les possibilitats de col·laboració des de la teva empresa es pot traduir en una important llista de beneficis en conceptes d’ús d’imatge, difusió i comunicació de la col·laboració amb Pallapupas.