Què fem

«Hi ha una saviesa del seny i una saviesa-més alta- de la follia. Per a l’alta vida de l’ànima, el seny solament serveix per decidir quan cal llençar-se a la follia»

Ramon Llull

Projecte Hospitalització: Unitat d’Aguts Infantojuvenil i Hospital de Dia

Pallapupas contribueix a la humanització de l’atenció sanitària i a la comprensió de la malaltia mental i lluita per donar veu a un col·lectiu molt castigat per la societat. El pas per aquestes unitats és pertorbador i fins i tot traumàtic als ulls dels infants. La nostra intervenció és una finestra oberta a l’expressió, la comunicació i el manteniment de les relacions mitjançant el conjunt d’exercicis, tècniques i jocs de Teatre Social que estan plenament adaptats a les característiques dels grups i la seva consciència de malaltia.

Projecte Companyies: Fer-los protagonistes de la seva pròpia història i convertir-los en narradors de si mateixos

Les persones amb malaltia mental, i els seus familiars, pateixen sovint les conseqüències del desconeixement social i la desinformació que existeix envers aquest tipus de malaltia així com el conseqüent estigma social, un prejudici afegit a la complexitat que comporta la manifestació de la malaltia i que pot agreujar el risc d’aïllament i marginació social.

Donar veu a les persones amb malaltia mental i als seus familiars, fer-los protagonistes de la seva pròpia història i convertir-los en narradors de sí mateixos mitjançant obres teatrals, doncs, és un acte necessari si es defensa un model de societat on els drets de la persona són inalienables, es trobi en el moment en què es trobi del procés de salut-malaltia.