Universitaria

Assignatura optativa “Noves Eines per a la intervenció en el món Hospitalari” (Universitat de Barcelona)

La Universitat de Barcelona (UB) i Pallapupas van arribar a un acord perquè a partir del 2012 la formació que la ONG donés als futurs professionals mèdics i d’infermeria de la Facultat de Medicina fos una assignatura optativa: “Noves eines per a la intervenció en el món hospitalari”. Aquesta assignatura s’imparteix al Campus de Bellvitge per a alumnes dels campus de Bellvitge i del Clínic.

Una trentena d’alumnes, la majoria estudiants de medicina i alguns d’infermeria, fan les set sessions per curs programades amb l’objectiu de millorar la comunicació i relació amb el pacient, trencant estereotips i desenvolupant noves vies per aconseguir la humanització de la salut.

Amb la decisió de convertir les classes de Pallapupas en assignatura optativa, la UB fa una aposta per incloure aquesta formació dintre del pla d’estudis de la Facultat de Medicina. La comunicació empàtica amb el pacient, el treball en equips interdisciplinaris o la escolta activa en el seu lloc de treball, seran algunes de les competències que els futurs professionals de la salut hauran d’haver adquirit en acabar la seva formació universitària.

Postgrau d’Infermeria pediàtrica (Universitat Ramon Llull)

La importància de la humanització de la salut és un valor universal, i per tant, també té cabuda a l’entorn universitari privat. Es per això, que dins del mòdul “L’entorn humà i terapèutic en l’atenció d’infermeria” donem formació als futurs professionals en destreses per a la gestió d’emocions a l’hora de treballar en entorns hospitalaris.